Rakyat Didahulukan

TV AL-Hijrah...Segalanya Bermula Di Sini

Daulat Tuanku

Daulat Tuanku

Wakaf Selangor Muamalat...Esok Masih Ada...Untuk You and I....

JPNIN Selangor

Mari Menbaca 1 Malaysia

Al-Quran

Masa Itu Emas

Objektif Kelab Rukun Negara

OBJEKTIF KELAB RUKUN NEGARA

  • Memperkenalkan tentang prinsip-prinsip Rukun Negara
  • Memberikan pengertian dan kefahaman tentang lima prinsip Rukun Negara
  • Menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian dan kepentingan Rukun Negara sebagai asas norma kehidupan
  • Menjadikan prinsip-prinsip Rukun Negara sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri,setia,bersatu padu,berwawasan,bermaruah,bersikap terbuka,dan beretika sejajar dengan wawasan Negara iaitu 1 Malaysia,Rakyat Didahulukan,Pencapaian Diutamakan.