Rakyat Didahulukan

TV AL-Hijrah...Segalanya Bermula Di Sini

Daulat Tuanku

Daulat Tuanku

Wakaf Selangor Muamalat...Esok Masih Ada...Untuk You and I....

JPNIN Selangor

Mari Menbaca 1 Malaysia

Al-Quran

Masa Itu Emas

Prinsip-Prinsip Rukun Negara


Prinsip-Prinsip Rukun Negara:

Pengishtiharan
BAHAWASANYA KAMI RAKYAT MALAYSIA

Mendukung Cita-Cita Hendak:
-Mencapai Perpaduan Yang Lebih Erat Di Kalangan Seluruh Masyarakatnya

-Memelihara Satu Cara Hidup Demokratik

-Mencipta Satu Masyarakat Yang Adil Di Mana Kemakmuran Negara Akan Dapat Dinikmati Bersama Secara Adil Dan Saksama

-Menjamin Satu Cara Yang Liberal Terhadap Tradisi-Tradisi Kebudayaannya Yang Kaya Dan Berbagai Corak

-Membina Satu Masyarakat Progresif Yang Menggunakan Sains Dan Teknologi Moden

MAKA KAMI;

Rakyat Malaysia Berikrar Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk Mencapai Cita-Cita Tersebut Berdasarkan Atas Prinsip-Prinsip Yang Berikut:-

-KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
-KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
-KELUHURAN PERLEMBAGAAN
-KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
-KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Sumber:Laman Portal Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional